beleid t.a.v. Corona

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben we onze werkwijze aangepast. Wij willen voorkomen dat wij het virus verspreiden en dat u of uw naasten ziek worden. We hanteren in ieder geval tot 6 april het volgende beleid:
 
- Met nieuwe cliënten wordt de noodzaak van een afspraak overlegd. Indien er geen directe noodzaak is, wordt de cliënt op een wachtlijst geplaatst.
- Wij overleggen met de cliënt of hij//zij de behandeling door wil laten gaan.
- Indien een telefonisch consult of digitaal contact mogelijk en wenselijk is dan kan dit.
 
Indien cliëntcontact plaatsvindt:
- Bij aan huis behandeling checken we van tevoren of er zieken in huis aanwezig zijn, om te bepalen of de afspraak door kan gaan.
- Wij passen de algemene hygiënemaatregelen toe om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
  • Geen handen schudden
  • Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog
  • We gebruiken papieren zakdoekjes
  • Client neemt eigen schonen handdoek mee bij behandeling op de praktijk
  • We wassen bij aanvang en eind van de behandeling onze handen met water en zeep
- Beide partijen nemen hun verantwoordelijkheid bij ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (>37,5 graden).