Parkinson groepstherapie

Wat bieden wij aan? Op dit moment hebben wij 2 groepen.

Het is erg belangrijk om zo lang mogelijk te kunnen functioneren. Vooral het bewegen in een groep is heel stimulerend en geeft meer plezier.

 

Doel van de groepsbehandeling

  • Bevorderen lopen
  • Bevorderen transfers (veranderen van lichaamshouding bijvoorbeeld gaan liggen in bed)
  • Verbeteren van lichaamshouding
  • Bevorderen reiken en grijpen
  • Onderhouden/ verbeteren van spierkracht
  • Verbeteren conditie / preventie inactiviteit
  • Bevorderen balans / valpreventie
  • Coördinatietraining
  • Leren beter te ontspannen

Door de verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. Wij werken in het  gezondheidscentrum Borgele binnen de groepstherapie voor parkinsonpatiënten  samen met een ergotherapeut en logopedist. Wanneer het nodig is kunnen wij ook andere disciplines betrekken bij de behandeling (bijvoorbeeld themabijeenkomsten).

Groepsgrootte: De groepen zijn tot maximaal 8 personen, waardoor er voldoende persoonlijke aandacht is.

Duur: Er wordt 2x per week een uur geoefend. Eens per maand drinken we na of voor de behandeling gezamenlijk koffie/thee.

Begeleiding: De begeleiding bestaat uit gediplomeerde en ervaren oefentherapeuten Cesar. Wij zijn aangesloten bij het landelijke  Parkinsonnet.

Waar: De lessen vinden plaats in de oefenzaal van het gezondheidscentrum Borgele.

Vergoeding: Na verwijzing van uw huisarts of specialist  vindt vergoeding plaats door de zorgverzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.  

Contact: Heeft u interesse, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u graag informatie.