cursus vallende ouderen

16 september


Charlotte heeft de cursusdag 'vallende ouderen' van Onno Meijer gevolgd.

Kuitspiertraining blijkt heel zinvol!