Parkinson

Wat is Parkinson? Wie deze ziekte heeft kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt zijn de klachten hetzelfde. Hieronder staan voorbeelden vermeld van problemen die veelal voorkomen:

  • het trager en kleiner worden van bewegingen, moeite met starten en/of stoppen van bewegingen
  • bewegingen gaan niet meer  automatisch
  • stijfheid van de spieren
  • houdings- en evenwichtsproblemen
  • vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • trillen van de handen/armen, benen, kin of tong
  • 'bevriezen'  waardoor het lijkt of de voeten aan de vloer blijven plakken

Als gevolg van bovenstaande klachten kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, opstaan uit de stoel, omdraaien in bed, aankleden, spreken of eten.

Individuele- en groepsbehandeling. Wij behandelen mensen met Parkinson individueel in de praktijk of aan huis en verzorgen ook therapie in groepsverband. Charlotte en Anja verzorgen samen de groepsbehandelingen voor parkinsonpatienten in het Gezondheidscentrum Borgele. Bewegen in een gezellige sfeer, onder deskundige begeleiding, samen met andere mensen met parkinson, en zo het zelfstandig functioneren bevorderen.

Doel van de groepsbehandeling: Bevorderen lopen, bevorderen transfers (veranderen van lichaamshouding bijvoorbeeld gaan liggen in bed), verbeteren van de lichaamshouding, bevorderen van het reiken en grijpen, onderhouden/ verbeteren van de spierkracht, verbeteren van de conditie / preventie inactiviteit, bevorderen van de balans / valpreventie, coördinatietraining, leren beter te ontspannen. U zult met meer plezier bewegen. Vooral bewegen in een groep is heel stimulerend.  

De groepen zijn tot maximaal 8 personen, waardoor er voldoende persoonlijke aandacht is. Er wordt 1x per week een uur geoefend. De lessen vinden plaats in de oefenzaal van het gezondheidscentrum Borgele.

Vergoeding. Na verwijzing van uw huisarts of specialist  vindt vergoeding plaats door de zorgverzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.  

Onze praktijk is aangesloten bij het landelijk Parkinson Netwerk. Hierin werken alle disciplines samen die met de zorg rondom parkinsonpatienten te maken hebben. Charlotte volgt de  bij- en nascholing en neemt actief deel aan het overleg van mono- en multidisciplinair samenwerkingsverband in Deventer.


Om contact met ons op te nemen klikt u op de volgende link:

http://oefentherapiecesar.kiestqreativ.nl/contact/