praktijkinformatiefolder

 

Therapeuten.

Charlotte Harms is werkzaam aan de Papenstraat, Evelien Top in het gezondheidscentrum Borgele en Anja Timmerman werkt in het gezondheidscentrum Borgele en in het Holstohus in Olst. Alle therapeuten geven ook behandelingen aan huis.

 

Hoe ziet een behandeling bij de oefentherapeut Cesar eruit?

De eerste afspraak

Bij het eerste bezoek neemt u een geldig identiteitsbewijs, een eventuele verwijzing en een handdoek mee. De eerste ‘behandeling’ bestaat uit een intake en onderzoek en er wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt samen met u besproken.

Tijdens de behandelingen wordt u zich steeds meer bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook krijgt u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Uw oefentherapeut begeleidt u en traint u in het aannemen van een gezondere houding en gezonder bewegingsgedrag. Uw inzet is daarbij belangrijk en draagt bij aan een sneller herstel.

De duur van een behandeltraject kan variëren van enkele behandelingen tot een meer langdurig traject. Na de eerste behandeling zullen wij proberen u een indicatie te geven van de te verwachtte behandelduur.

Verhindering

Indien u bij verhindering 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Een niet (op tijd) afgemelde afspraak kunnen we niet bij uw verzekering declareren en kan bij uzelf in rekening gebracht worden.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de behandelend oefentherapeut. Zij neemt uw klacht serieus zal samen met u proberen tot een passende oplossing te komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan kunt u contact opnemen met de Klacht- en geschillenregeling Paramedici. Voor vragen of informtie: info@klachtenloketparamedici.nl of 030-3100929 (ma t/m vrij 9.00-12.30 uur)

Landelijke database oefentherapie (LDO)

Onze praktijk is deelnemer aan de LDO. Het onderzoeksbureau Nivel verzamelt in opdracht van onze beroepsvereniging VvOCM oefentherapeutische gegevens. Doel hiervan is onderbouwen van de effectiviteit van de oefentherapie voor bijvoorbeeld patiëntenverenigingen en inzicht in kosteneffectiviteit. Alle gegevens worden volledig geanonimiseerd verwerkt. Indien u hier bezwaar tegen heeft laat het ons dan weten.

Verder

Wij streven naar een goede dienstverlening. Wij vinden het prettig als u opmerkingen of verbeterpunten aan ons doorgeeft. Wij stellen het op prijs als u bij beeindiging van de behandeling het kwaliteitsinstrument invult die u via de mail ontvangt. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk. Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, geheel volgens de AVG.