RGM

Op dit moment hebben we geen specifieke RGM groep, wel geven we RGM bij de parkinsongroepen en ook individuele behandelingen RGM.

RGM is een afkorting voor: Ronnie Gardiner Methode. Het is een oefenmethode die de zintuigen en daarmee verschillende hersendelen gelijktijdig stimuleert. RGM werd oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met hersenschade en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel. De cursus is bij uitstek geschikt voor mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, dementie, MS, hersenletsel (na een CVA, hersenbloeding of herseninfarct), stress,of een burn-out en voor gezonde mensen. Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD). De methode maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek,  beweging, spraak, gehoor en gevoel.

Het doel van de methode is om de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft te verbeteren en de aanleg van nieuwe netwerken in de hersenen te stimuleren. Hierdoor kunnen natuurlijke patronen, die eerder waren verstoord, worden hersteld. Dit proces (plasticiteit van het brein of neuroplasticiteit) wordt de laatste jaren meer en meer onderbouwd door de wetenschap.  Een voordeel van de methode is dat het een beperkte fysieke inspanning vraagt en dat het wordt aangepast aan de individuele capaciteiten en behoeften van de deelnemers. Naast individuele begeleiding geven we ook RGM in groepsverband. Groepsverband zorgt voor groepsdynamiek en voor een vrolijke stemming.

Mogelijke Effecten van RGM zijn verbetering van: coördinatie, concentratie, lezen en spraak, gevoel voor ritme, zelfbewustzijn, balans, geheugen, motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden, zowel bij volwassenen als bij kinderen. RGM kan daarnaast het energienieveau verhogen, voor toename van het zelfvertrouwen zorgen en de stemming verbeteren, deelnemers worden er vrolijk van!

Sinds 2016 geven Charlotte en Anja RGM groepen. Dit gebeurt vaak op de vrijdagmiddag.

Mocht U interesse hebben in een RGM groep kunt u zich hiervoor aanmelden.